Europees geld op privé-rekening Peijs

Minister Karla Peijs (Verkeer en Waterstaat) heeft als europarlementslid voor het CDA tussen eind 2001 en begin 2003 gelden van het Europees Parlement, bedoeld om haar medewerkers te betalen, op een privé-rekening laten overmaken. Nadat ze anderhalve week geleden van deze krant hierover vragen kreeg, heeft ze het geld, ruim 11.000 euro, teruggestort.

Het gaat om een deel van de vergoeding die elk lid van het Europees Parlement krijgt voor het huren van secretariële ondersteuning. Peijs liet het geld door het parlement maandelijks overboeken naar een rekening van de inmiddels opgeheven stichting Beheer Secretariaatsvergoeding IJsselstein. Daarvan waren onder meer Peijs zelf (tot 2003) en haar man (1993-1997), oud-bouwtopman Rinus Platschorre, bestuurder.

De stichting betaalde de salarissen van vier medewerksters van Peijs. Eén van hen was van eind 2001 tot begin 2003 tegelijk werkzaam voor Kamerlid Gerda Verburg (CDA). Voor de acht uur per week die Verburg beslag legde op de werktijd van de medewerkster stuurde de stichting nota's naar Verburg, in totaal 11.391 euro.

Het Kamerlid maakte het geld over naar het op de nota's aangegeven bankrekeningnummer. Dat was echter geen rekening van de stichting, maar van Peijs privé, zo geeft de bewindsvrouw toe. De gelden zijn door Peijs niet aan de stichting gegeven. Dat deed ze pas midden vorige week, nadat zij door deze krant was benaderd.

Een anderhalve week geleden door de accountant van de stichting opgesteld overzicht van de exploitatierekeningen van de stichting maakt geen melding van ontvangen of nog te ontvangen bedragen van Verburg in 2001 en 2002. Het overzicht is in bezit van deze krant.

Ook de penningmeester van de stichting, J. Hofman, was niet op de hoogte van de betalingen aan Peijs privé, zo verklaart hij. Hofman is belastingadviseur bij de accountant van de stichting, Abab in Veldhoven.

Hofman zegt niet te weten waarom de bedragen van Verburg niet op de rekening van de stichting kwamen. ,,Ik wist zelf pas vorig jaar dat er betalingen waren gedaan. We hebben bijzonder weinig contact als bestuursleden.''

Volgens Hofman is sprake van ,,communicatiestoornissen''. Hij zegt dat zijn kantoor zojuist is begonnen met het aanpassen van de al eerder opgestelde conceptjaarrekening 2002. Daarop zullen alsnog de bedragen die de stichting in 2001 en 2002 had moeten ontvangen als vordering worden opgenomen. De jaarrekening over 2003 moet nog opgesteld worden.

Volgens Peijs is ,,de zaak naar behoren opgehelderd''. Ze zegt dat het ,,altijd de bedoeling'' was om de gelden van Verburg op de rekening van de stichting te storten. ,,Dat is nu gebeurd. De stichting is opgeheven toen ik minister werd. Nu is het tijd om de eindafrekening te maken.'' De rekening van de stichting is nog niet opgeheven.

Volgens Peijs had het gebruik van een van haar privé-rekeningen ,,ten doel om de geldstromen gescheiden te houden, wijs geworden uit eerdere ervaring''. De minister wil geen inzage geven in de bankafschriften. ,,Het houdt voor mij eigenlijk op, al die stukken. Het is nooit genoeg, blijkt nu wel weer'', aldus Peijs.

Kamerlid Verburg zegt niet te hebben geweten dat ze aan Peijs privé betaald heeft. Verburg: ,,Ik dacht dat ik het geld naar de rekening van de stichting had overgemaakt. Het rekeningnummer stond op het briefpapier van de stichting, dus waarom zou ik daar aan twijfelen.'' Verburg wil geen oordeel geven over de handelwijze van haar partijgenote Peijs.

    • Joep Dohmen