Directie EO wordt kleiner

De Evangelische Omroep (EO) gaat snijden in het management van de omroep. Per 1 januari 2006 wordt het aantal directeuren teruggebracht van drie naar één. Huidig directeur Ad de Boer gaat dan met pensioen, mededirecteur Andries Knevel wil zich meer gaan toeleggen op het maken van programma's. Henk Hagoort (39) wordt de enige overblijvende directeur. Hij is sinds 2000 als directeur bij de EO verantwoordelijk voor onder meer de verkondigende en informatieve programma's.

De inkrimping van het aantal directeuren is voor de EO de eerste stap in het afslanken van het totale management. Dat moet over enkele jaren met 20 procent zijn verminderd. Eerder vielen al ontslagen onder het uitvoerend personeel. In totaal verdwijnen bij EO de komende jaren 95 van de 300 arbeidsplaatsen. Met het inkrimpen van de directie zegt EO een stevige bijdrage te willen leveren aan ,,de overtuiging'' dat we in Hilversum toe moeten naar ,,afslanking van het management (`het waterhoofd')''. Alle publieke omroepen samen moeten van het huidige kabinet in 2007 structureel 80 miljoen bezuinigd hebben.

Adviesbureau McKinsey becijferde vorig jaar dat de EO juist een van de omroepen is met gemiddeld het kleinste management (13,4 procent van alle medewerkers). Bij Teleac zou dat groter zijn, daar bestaat volgens het adviesbureau 31,2 procent van het aantal werknemers uit staffunctionarissen. Teleac bestrijdt de juistheid van deze gegevens. Volgens de omroep zijn ten onrechte uitvoerende medewerkers als staffunctionarissen en leidingevenden aangemerkt. ,,De kantinemedewerkster is ook in deze categorie meegeteld'', zegt programmadirecteur Van der Want.

Volgens McKinsey bevindt ook de TROS zich in de bovenste regionen, met 26,9 procent stafmedewerkers. Die omroep laat weten het voorbeeld van de EO niet te zullen volgen. Er verdwijnen de komende jaren wel 15 arbeidsplaatsen, maar dat hoeven niet per se managers te zijn. Een woordvoerder stelt dat de omroep ondanks het relatief grote aantal bestuurders heel efficiënt werkt. Bijvoorbeeld omdat veel programma's worden gemaakt door externe producenten.