Loon na ontslag

Falende bestuurders horen voor hun ontslag niet te worden beloond. Volgens de code-Tabaksblat geldt dat beginsel voor het bedrijfsleven, maar burgemeester Cohen acht zich er niet aan gebonden. De aankomende korpschef van Amsterdam, Welten, heeft bij Cohen gedaan weten te krijgen dat hij zijn volledige traktement behoudt tot aan zijn pensioen, of hij dan nog hoofdcommissaris is of niet. Bovendien neemt de gemeente de helft van de kosten van Weltens nieuwe woning voor haar rekening, omdat de nieuwe korpschef in Amsterdam op hetzelfde niveau wil wonen als in het landelijke Haren nabij Groningen, zijn huidige standplaats als korpschef. Zo zal Welten net als een handjevol rijke Amsterdammers de geneugten van de grote stad en van het platteland weten te combineren.

Een maandelijks inkomen van negenduizend euro is hoog, maar niet exorbitant voor een hoofdcommissaris van politie. Een korpschef heeft een groter afbreukrisico dan een referendaris of een politie-inspecteur. Maar er is geen reden om iemand met zo'n hoge positie een topinkomen te garanderen ongeacht zijn prestatie. Feitelijk is de 49-jarige Welten nu al binnen tot en met zijn pensioen op zijn 60ste. Als hij geen zin meer heeft in zijn baan, kan hij vertrekken zonder inkomensverlies. Hij moet dan solliciteren, maar mag banen weigeren. De royale inkomensregeling is ook opmerkelijk na alle ophef over de levenslange inkomensgarantie voor de eveneens uit Groningen afkomstige voormalige Amsterdamse korpschef Nordholt. Maar als ongekozen burgemeester kan Cohen deze regeling treffen zonder tussenkomst van de gemeenteraad en dat is spijtig.

Een levenslange inkomensgarantie voor een korpschef past niet in deze tijden van versobering. Welten offert zich niet op voor deze baan. Hij zit al bij de politie en werkte eerder in Amsterdam, dus hij kent de woonomstandigheden. Een overplaatsing van Groningen naar Amsterdam is een eervolle promotie, maar eer en plichtsbesef zijn kennelijk niet doorslaggevend. Met deze inkomensregeling geeft Welten het slechte voorbeeld aan zijn eigen politiemensen. Vaak wordt effectief politieoptreden onmogelijk gemaakt door gecompliceerde CAO-regels, maar als de meest gefortuneerde politieman van Nederland mist Welten het gezag om aan die misstand een einde te maken.