Kritiek op regeling Welten

Partijen in de Amsterdamse gemeenteraad hebben verontwaardigd gereageerd op de salarisafspraken met de nieuwe Amsterdamse hoofdcommissaris van politie, Bernard Welten.

De partijen eisen van burgemeester Cohen uitleg over de regelingen. In de Tweede Kamer heeft het CDA minister Remkes (Binnenlandse Zaken) om opheldering gevraagd.

De 49-jarige Welten maakt in november de overstap van Groningen naar Amsterdam en heeft in onderhandelingen met korpsbeheerder en burgemeester Cohen bedongen dat zijn salaris tot aan zijn pensioen gegarandeerd is, ook als hij wordt gedwongen tussentijds op te stappen. Daarnaast zal het korps Amsterdam-Amstelland de woning van de nieuwe hoofdcommissaris tot een maximum van 49,5 procent meefinancieren. De onroerendzaakbelasting komt voor rekening van het korps.

Volgens fractievoorzitter Lodewijk Asscher (PvdA) heeft Cohen procedureel niets fout gedaan in de onderhandelingen, maar is de uitkomst ,,bizar riant'' en ,,potsierlijk''. ,,Het meest irritante is dat we er geen moer aan kunnen doen'', aldus Asscher. Volgens de PvdA is het een ,,onwenselijke situatie'' dat dergelijke onderhandeling zich onttrekken aan de democratische controle van de gemeenteraad en moet daar een oplossing voor komen.

Ook het CDA spreekt van een ,,hele rare regeling''. ,,Met name de regeling dat als hij opstapt zijn salaris behouden blijft. Dat nodigt haast uit om het werk op een gegeven moment maar weer neer te leggen'', zegt Lucy Spee. Volgens VVD-fractievoorzitter Eric van der Burg is het met name vreemd dat Welten tot aan zijn pensioen verzekerd is van zijn salaris. Groen-Links fractievoorzitter Maarten van Poelgeest vindt dat met de ,,exorbitante'' regeling een verkeerd voorbeeld wordt gegeven in een tijd dat iedereen moet inleveren.

Vorige week moest burgemeester Cohen ook al uitleg geven over het salaris van de nieuwe directeur van de sociale dienst, Mat Matshoff. Matshoff gaat jaarlijks meer dan 250 duizend euro verdienen, tweemaal zo veel als de burgemeester. De VVD in Amsterdam wil nu een lijst met de arbeidsvoorwaarden van alle topambtenaren in Amsterdam.

Fractiewoordvoerders in de Tweede Kamer hebben ook kritiek op de afspraken met Welten. VVD-woordvoerder Cornielje hekelt met name Weltens salarisgarantie tot zijn pensioen. ,,Dat is geen prikkel om goed werk te leveren.''

CDA-woordvoerder Algra wil opheldering van minister Remkes. ,,,Welten heeft blijkbaar goed onderhandeld, maar wat betekent dit resultaat voor de honorering van andere korpschefs in bijvoorbeeld Den Haag of Rotterdam? Deze afspraken steken schril af bij wat Welten gaat verdienen. Je zou ook meer ideologie mogen verwachten bij iemand die in de publieke sector gaat werken in vergelijking met iemand die gevraagd wordt voor een topfunctie in het bedrijfsleven.''

Minister Remkes heeft volgens een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken geen interventiemogelijkheid bij de salarisonderhandelingen. De betrokken korpsbeheerder adviseert en draagt voor. De Kroon benoemt vervolgens, maar bij het uitbrengen van advies door de korpsbeheerder spelen arbeidsvoorwaarden geen rol, aldus de woordvoerder. Volgens PvdA-woordvoerder Wolfsen hoort Remkes wel degelijk te toetsen of afgesproken arbeidsvoorwaarden passen binnen de regels die zijn ministerie voor dit soort benoemingen hanteert. ,,Anders geeft hij een gebrekkige invulling aan zijn plicht om te verifiëren of de afspraken conform zijn eigen regels zijn'', aldus Wolfsen

Wolfsen vindt het het merkwaardig dat over dit arbeidsvoorwaardenpakket blijkbaar niemand verantwoording hoeft af te leggen. ,,Cohen heeft als korpsbeheerder die afspraken gemaakt. Maar wie kan hem daarop aanspreken? Het is weliswaar een buitengewoon lastige functie die Welten gaat bekleden. Maar deze afspraken zijn te ruimhartig. Dit schept een precedent voor de korpschefs van andere grote steden.''