EU: exportsubsidies landbouw stoppen

De Europese Unie is bereid alle exportsubsidies in de landbouw af te schaffen als andere belangrijke handelspartners zoals de Verenigde Staten, Canada en Australië hetzelfde willen doen.

Het Europese aanbod is vandaag in een brief aan de partners in de Wereldhandelsorganisatie (WTO) op tafel gelegd. ,,Als dit niet tot een doorbraak leidt in de wereldhandelsronde, dan is het duidelijk dat het probleem bij anderen ligt'', zei eurocommissaris Franz Fischler (Landbouw) vandaag in een toelichting tijdens een informele bijeenkomst van de EU-landbouwministers in het Ierse stadje Killarney.

Vorige week had eurocommissaris Lamy (Handel) al laten doorschemeren dat de EU bereid was tot afschaffing van de exportsubsidies. ,,We zetten het nu zwart op wit'', aldus Fischler. De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Robert Zoellick heeft onlangs aangegeven bereid te zijn over exportsteun te praten.

Er zijn Europese exportsubsidies voor met name suiker en rundvlees. Deze exportsteun, die in 2001 bijna 3 miljard euro bedroeg, wordt als uitermate handelsverstorend gezien. ,,Onze handelspartners moeten duidelijk maken dat zij bereid zijn een volledig gelijk aanbod te doen voor hun vormen van exportsteun'', zo onderstreepte Fischler.

Volgens de EU misbruiken de Verenigde Staten voedselhulp om hun boeren van overschotten af te helpen - feitelijk exportsteun. De VS gaven volgens de EU vorig jaar 3,2 miljard dollar (2,7 miljard euro) uit aan exportkredieten.

De eurocommissarissen Fischler en Lamy bepleiten in hun brief ook ,,vergaande vermindering'' van handelsverstorende interne steun aan boeren. Zij eisen dat de VS een eind maakt aan 8 miljard dollar van zulke steun aan hun boeren.

De EU hervormde vorig jaar de landbouwsubsidies door de directe inkomenssteun aan boeren gedeeltelijk los te koppelen van de productie. De EU wil nu dat de WTO-partners deze ontkoppelde steun als niet-handelsverstorend erkenen, zodat hieraan in de toekomst geen beperkingen worden gesteld. De commissarissen stellen in de brief verder voor de toegang van landbouwproducten tot de markt te verbeteren door verlaging van importheffingen. De EU vraagt hierbij concessies van met name Brazilië en India.

Volgens Fischler zijn de EU-lidstaten vorige week van het nieuwe landbouwaanbod op de hoogte gebracht. ,,We kregen veel steun.'' Tot nu toe beperkte het aanbod voor afschaffing van exportsteun zich tot voor ontwikkelingslanden gevoelige producten. De EU en andere WTO-partners streven naar een `raamwerk' voor een akkoord om de zogenoemde Doha-ronde voor handelsliberalisering met succes af te sluiten. Vorig jaar liepen pogingen in het Mexicaanse Cancún om tot zo'n raamakkoord te komen vast. Lamy gaf eerder aan niet te geloven dat de Doha-ronde nog volgens plan dit jaar kan worden afgerond.

    • Hans Buddingh'