Bevolkingsgroei laagst in 20 jaar

Het afgelopen kwartaal groeide de bevolking in Nederland met 10.000 personen. Dat is de laagste bevolkingsgroei in twintig jaar. Ons land telt nu bijna 16,3 miljoen inwoners. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. De lage groei is veroorzaakt door een daling van het aantal geboorten en van de immigratie. In het laatste kwartaal van 2003 was de daling van het aantal geboorten de grootste in dertig jaar, het aantal zal volgens het CBS dit jaar voor het eerst sinds 1998 onder de 200.000 liggen. Volgens het CBS speelt het verminderd vertrouwen in de economie een rol. In 2000 was de bevolkingsgroei het grootst met 123.000 personen.