Zorg voorop in Europees drugsbeleid

De lidstaten van de Europese Unie moeten zich meer richten op effectieve preventie, zorg en betrouwbare voorlichting over gezondheidsrisico's van drugsgebruik. Het accent lag tot nu toe vooral op repressie.

Deze nieuwe koers ligt besloten in binnenkort te publiceren voorstellen van Nederland, Ierland, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk voor een nieuwe Europese drugsstrategie. De lidstaten van de Europese Unie buigen zich daar volgende week over in Dublin.

Nederland heeft zich voorgenomen een nieuwe drugsstrategie te presenteren voor de komende acht jaar wanneer het per 1 juli EU-voorzitter is. De strategie behelst een reeks prioriteiten bij de aanpak van drugsproblematiek. Elk land houdt zijn eigen drugsbeleid.

Het belang van zo'n strategie is dat de Europese Unie ten minste een aantal doelstellingen heeft waarover alle lidstaten het eens zijn. De tekst moet voor alle 25 lidstaten aanvaardbaar zijn.

In de voorstellen voor de nieuwe strategie wordt meer dan voorheen nadruk gelegd op behandeling van verslaafden en de beperking van gezondheidsrisico's van drugsgebruik. In de drugsstrategie die in 1999 werd vastgesteld legden de EU-lidstaten nog de nadruk op de ,,substantiële vermindering'' van drugsgebruik en drugshandel, en op repressieve maatregelen.

Het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving (EWDD) in Lissabon constateerde onlangs dat de EU-landen steeds meer erkennen dat een louter strafrechtelijke aanpak niet toereikend is voor een effectieve aanpak van drugsproblemen.

,,Tot nu toe werd in Europa vooral in strafrechtelijke termen gesproken over de drugsproblematiek'', zegt Maurice Gallà van het Trimbos-instituut, die de voorstellen schreef met onderzoekster Nicole Maalsté van het onderzoeksbureau IVO. ,,Dat begint duidelijk te veranderen.''

In de tekst van de voorstellen wordt de term harm reduction, beperking van de gezondheidsschade van drugsgebruik, bewust vermeden omdat de EU-landen dat te veel zouden associëren met het Nederlandse drugsbeleid, vooral met de coffeeshops.

DRUGSBELEID pagina 2

    • Rob Schoof