VN: bewind van terreur in West-Soedan

In de West-Soedanese regio Darfur heerst een `terreurbewind' met oorlogsmisdaden en schendingen van de mensenrechten. Het Soedanese regeringsleger doodt er samen met Arabische milities herhaaldelijk burgers.

De aanvallen rieken naar etnische zuiveringen. Dit staat in een rapport van een onderzoekscommissie van de Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, dat gisteren aan de Veiligheidsraad is aangeboden.

De onderzoekscommissie die aanvankelijk geen toestemming van de regering had gekregen Darfur te bezoeken, reisde anderhalve week door de regio en sprak met talrijke ontheemden. Zij concludeert dat de regering op grote schaal burgers in dorpen heeft gebombardeerd. Hier bestond geen militaire reden voor, behalve misschien dat de bewoners van Afrikaanse afkomst sympathie zouden kunnen koesteren voor de twee rebellengroepen in Darfur.

De commissie heeft geen twijfels dat de Arabische militie de Janjaweed samenwerkt met het regeringsleger in de acties tegen bewoners van Afrikaanse afkomst. Hoewel de regering zo'n samenwerkingsverband officieel ontkent, sprak de commissie met talrijke regeringsvertegenwoordigers die openlijk praten over dit verbond. Deze Janjaweed-milities kunnen, zo stelt het rapport, geheel straffeloos optreden. Ze dragen uniformen van het regeringsleger en plunderen en verkrachten op grote schaal. Ook wanneer de ontheemden zich verzamelen in kampen worden zij daar lastig gevallen door de Janjaweed. Sommige detentiecentra worden gecontroleerd door de Janjaweed. Janjaweed maar ook regeringstroepen houden ontheemden en vluchtelingen tegen die naar hun woonplaatsen willen terugkeren.

In een gisteren gepubliceerd rapport van de Amerikaanse organisatie Human Rights Watch worden enkele namen onthuld van mensen die de Janjaweed zouden leiden. Hoge Soedanese ambtenaren zouden de Janjaweed helpen bij het rekruteren van strijders, die daarvoor rijkelijk worden beloond. Wat begon als een strategie om de twee rebellengroepen te bestrijden is volgens Human Rights Watch uitgegroeid tot regeringspolitiek om bewoners van Afrikaanse afkomst in Darfur te verdrijven en hun huizen en akkers te laten innemen door Soedanezen van Arabische afkomst. Regering en Janjaweed zijn schuldig aan etnische zuiveringen, aldus Human Rights Watch.

De Soedanese regering ligt al weken internationaal onder vuur wegens `Darfur', dat inmiddels tot de grootste humanitaire crisis ter wereld is uitgeroepen. Bij het vredesoverleg in het zuiden van Soedan, waar al 21 jaar een oorlog woedt, lijkt echter een doorbraak te komen en na anderhalf jaar onderhandelen een akkoord op handen. Na dat akkoord zal de regering worden geprezen voor haar vredeswil, terwijl als het om Darfur gaat de internationale gemeenschap diezelfde regering beschuldigt van oorlogsmisdaden.