Verfrissend

In zijn kritiek op bureaucratische regels op het gebied van onderzoek in Nederland (W&O, 4 april) neemt de heer Borst in een adem zijn (bekende) kritiek op het Europese onderzoeksmanagement mee. Het zou verfrissend zijn,indien de wetenschappelijke wereld zou komen met een duidelijk en concreet `business-plan' hoe het Europese onderzoeksbudget en efficiënt(er) en verantwoord(het is belastinggeld) te besteden. Maar het antwoord zal helaas wel weer luiden: `laat het over aan de wetenschap en alles komt goed'.

    • H.Tent.Vml.Plv.D.G.Europese Commissie Antwerpen