Valse voeding

De beschuldigingen tegen emeritus voedingshoogleraar dr. Ranjit Kumar Chandra verscherpen. De vraag is of hij zijn laatste grote onderzoek wel echt heeft uitgevoerd. Hij suggereerde daarin dat een voedselsupplement 65-plussers beschermt tegen de ziekte van Alzheimer. Chandra heeft een patent op het supplement. Zijn dochter brengt het op de markt als het supplement Javaan50 (www.javaan50.com). Chandra verklaart dat hij er zelf financieel niet beter van wordt en dat hij de opbrengst van het patent voor onderwijsdoeleinden gebruikt. Hij was hoogleraar immunologie aan de Memorial University in St John's in New Foundland, Canada. In 2002 ging hij met pensioen en vestigde zich in India.

Alle ruwe meetgegevens (de scores van afgenomen tests, de gegevens van de deelnemers) van zijn voedselsupplementenonderzoek zijn weg. De universiteit heeft ze kwijt gemaakt bij een verhuizing van zijn kantoor, was Chandra's laatste verklaring, tegen de New York Times (6 mei). Eerder zei hij dat ze bij een `ongeauthoriseerde inval' door de universiteit waren verdwenen. Of dat ze opgeslagen en onbereikbaar waren.

Chandra's onderzoek bij 96 gezonde 65-plussers verscheen in het wetenschappelijke tijdschrift Nutrition, (sept. 2001) met Chandra als enige auteur. Eén auteur bij zo'n studie is eigenlijk al verdacht. Chandra rapporteerde dat na een jaar de cognitieve vaardigheden van de supplementgebruikers significant waren verbeterd.

Hoofdredacteur Richard Smith van de British Medical Journal liet zijn collega van Nutrition daarop weten zeer verbaasd te zijn over de publicatie, omdat de referees van de BMJ het manuscript hadden afgewezen. De statistiek was te onwaarschijnlijk om waar te kunnen zijn. De redactie van Nutrition kwam er in december vorig op terug en sindsdien rumoeren verdachtmakingen en reacties van Chandra in de nieuwssecties van medisch-wetenschappelijke bladen (bijvoorbeeld British Medical Journal, 10 jan, 21 febr).

    • Wim Köhler