Stoerdoener als Murat D. is onbekend in diagnostiek

De 17-jarige Murat D. krijgt 5 jaar en tbs voor de moord op de onderdirecteur van het Haagse Terra College. De rechtbank in Den Haag hanteerde het volwassenrecht wegens de ernst van het gepleegde delict. Murat D. is in beroep gegaan. Onduidelijk voor zijn advocaten is of zorgvuldig met het kinderrecht is omgegaan. Politie, justitie en wetenschap tasten nog in het duister over de motieven en de persoonlijkheid van Murat D.

Dagelijks melden de media dat jongens en ook meisjes delicten begaan die wijzen naar gedragingen die in de wereld van Murat D. respect afdwingen, navolging krijgen: het bezit van een wapen; vertrouwdheid met geweld en dood; het bezit van een taboe, tot in de rechtszaal...! Murat D. is stoerdoener, nog onbekend in de diagnostiek.

    • A.J. Rietveld