Spaties zijn toch altijd blank?

Geert Mak heeft het in zijn voordracht bij de dodenherdenking op 4 mei over ,,blanco spaties'' (`Luisteren naar de stemmen van toen', NRC Handelsblad van 6 mei). Volgens mij is dit een pleonasme. Spaties zijn toch altijd blanco.

    • Niels Falch