Sanering kunsten in Amsterdam

Om acht miljoen euro te bezuinigen in het Kunstenplan 2005-2008 adviseert de Amsterdamse Kunstraad de gemeente om drieëntwintig instellingen geen subsidie meer te geven.

7