Pat Cox

In de intro bij het artikel Cox' europarlement bijt nooit (donderdag 5 mei, pagina 6) staat dat voorzitter Pat Cox van het Europees Parlement vijf jaar geleden aantrad. Hij werd in januari 2002 tot voorzitter gekozen, zoals correct in het artikel is vermeld.