Ontsnappen aan de bijstand

Ik ben freelancer en zag mijn inkomen de laatste jaren snel teruglopen. Eerst compenseerde ik dat met spaargeld, maar dat is nu op. Voor ik in aanmerking kom voor bijstand moet ik ook een lijfrente opmaken, die uitkeert in 2007. Ik woon in een eigen huis met 100.000 euro overwaarde en een hypotheek van 18.000 euro. De bijstand eist terecht dat ik die lijfrente afkoop. Ik krijg er 18.000 euro voor, niet slecht, maar minder dan ik er in 2007 voor krijg. Bovendien moet ik nu in één klap belasting over de netto afkoopsom betalen. Is er een manier om geld te lenen met die lijfrentepolis als onderpand, om zo door te sukkelen tot de uitkering in 2007? Kan ik mijn hypotheek verhogen of een persoonlijke lening sluiten? Kan ik een afspraak maken met de fiscus om dit inkomen over een paar jaar uit te smeren? Ik verdien al jaren ver onder het minimumloon. Moet ik zo veel mogelijk van dit geld stoppen in het opknappen van mijn huis (hoognodig, aftrekbaar)?

(K.H.-S.)

U kunt bij het Centrum voor Werk en Inkomen in uw woonplaats navragen welke maatstaven er gelden voor bijstand. Die lijfrente en uw eigen huis met overwaarde zitten u dwars. Wilt u echt uit de bijstand blijven (dat is mij niet duidelijk), dan kunt u beter uw huis verkopen en een huis huren. Alle andere strategieën (zoals lenen) zijn dure lapmiddelen. Mocht het komen tot het afkopen van de lijfrente en een fikse uitkering, dan kunt u inderdaad over drie belastingjaren uw wisselende inkomens uitsmeren. Dat levert u wellicht een besparing op, mits u voldoet aan de regels op dit punt. Die regels kunt u opvragen bij de belastingdienst. Hoe het opknappen van uw huis in uw situatie past, ontgaat mij.

    • Adriaan Hiele