MVO heeft niets te maken met liefdadigheid 2

Het is moeilijk in te schatten wat Johan Norberg nu precies gezegd heeft tijdens zijn lezing in Amsterdam, maar als het artikel dat Roscam Abbing aan hem wijdt (NRC Handelsblad, 27 april) correct is, dan ben ik benieuwd naar de reacties uit de zaal. Ten eerste omdat liefdadigheid in dit artikel ten onrechte gelijkgesteld wordt aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). En ten tweede vanwege de door Norberg zelf aangetoonde overbodigheid van zijn betoog.

MVO heeft niets met liefdadigheid te maken, maar slechts met het verantwoord omspringen met de maatschappij. Net als burgers zijn bedrijven een deel van de samenleving en net als burgers hebben bedrijven zich daarbinnen verantwoord te gedragen. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat ze andere partijen niet slechts voor eigen gewin schade mogen toebrengen. Wetgeving schiet hier vaak tekort en dus doen we een moreel appèl op bedrijven om toch maar af te zien van maatschappelijk onverantwoord gedrag. Ook Norberg doet dat appèl als hij zegt dat bedrijven ,,[...] wel degelijk wat [moeten] doen aan eventuele negatieve gevolgen van hun eigen handelen''. Norberg is dus niet tegen, maar vóór maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Is Norberg dan wel tegen liefdadigheid? Ja, omdat het volgens hem (a) niet de taak is van een bedrijf en omdat het (b) niet oprecht zou zijn. Het is niet de taak van een bedrijf (a) omdat een bedrijf maar één verantwoordelijkheid heeft ,,en dat is winst maken in een vrije markt''. En bedrijven zijn niet oprecht in hun liefdadigheid (b) omdat ze het slechts doen om goede sier te maken of om zich de liefdadigheidslobby van het lijf te houden. Maar waarom willen ze dan die goede sier maken en zich die lobby van het lijf houden? Precies: om op een vrije markt meer winst te maken. Bedrijven doen dus juist heel goed wat Norberg van ze vraagt.

    • Twan Hamelynck