Martelingen in Irak

De ondervraging was niet bedoeld om de waarheid aan de weet te komen. Ze wilden me straffen.

(Soeheib Badr Albaz, een Iraakse medewerker van het tv-station Al Jazira, ex-krijgsgevangene, 3 mei)

Volstrekt onacceptabel en on-Amerikaans.

(Amerikaanse minister van Defensie Rumsfeld, 5 mei)

De wereld zou van de president moeten horen dat de Verenigde Staten spijt hebben van iedere vorm van mishandeling.

(Democratische presidentskandidaat John Kerry, 5 mei)

Het is volkomen duidelijk dat de inlichtingendiensten het bevel hebben gegeven deze foto's te maken.

(Guy Womack, advocaat voor een van de aangeklaagde militairen, 6 mei)

Lynndie was daar toevallig toen de foto's werden gemaakt. [...] alles wat ze deed was in opdracht van iemand met een hogere rang.

(Moeder van de Amerikaanse soldate Lynndie Englander, 6 mei)

Mijn excuses voor de vernederingen waaronder de gevangenen en hun familie hebben geleden.

(President Bush, 6 mei)

Allereerst moet president Bush minister Rumsfeld ontslaan – vandaag, niet morgen of volgende maand, maar vandaag.

(Thomas L. Friedman, columnist New York Times, 6 mei)

Hij blijft lid van de regering.

(President Bush, 6 mei)

Verantwoordelijkheid voor wat er is gebeurd [...] moet ook op het hoogste niveau genomen worden. [...] De minister van Defensie, Donald Rumsfeld, moet ontslag nemen. En als hij dat niet doet, moet de heer Bush hem ontslaan.

(The Economist, 8 mei)