Kinderen kiezen

Kern van het idee van wethouder Wicher Pattje (W&O, 1 mei) is, zoals bij de meeste PvdA-politici, uitstel van keuze voor alle leerlingen. De keuze waarover het gaat wordt beperkt tot het schooltype dat volgt uit de Cito-toets en het advies van de school. Meestal wordt het advies gevolgd.

Door het verdwijnen van de mavo en de verloedering van het vmbo staat dat systeem onder druk. `Veroordeling' tot het vmbo betekent voor de vroegere mavo-leerling leren onder ongunstige omstandigheden met een afgenomen mogelijkheid tot opstroom naar een hoger schooltype. Het lukt ouders nog veel te vaak om hun kind op de havo te krijgen hoewel het daarvoor niet geschikt is. Het oprichten van een `Junior High' is geen oplossing, want dan worden ook de havo en het vwo met verloedering bedreigd. Dat de Cito-toets of het schooladvies wel eens de plank misslaan is onvoldoende reden om, zoals bij de invoering van de basisvorming is gebeurd, leerlingen met een duidelijk vwo-advies nog twee jaar een qua diepgang te gemakkelijk programma op te leggen met als gevolg dat de bovenbouw voor hen onnodig zwaar wordt.

    • Seger Weehuizen Venlo