Kade verzakte vooral door droogte

De verschuiving van de Bergse Linker Rottekade in Rotterdam op 31 augustus vorig jaar is niet louter veroorzaakt door verdroging van de kade. De extreme droogte van de vorige zomer heeft wel een belangrijke rol gespeeld, maar daarnaast hebben de aanwezigheid van een kademuur in de veengrond en de aanleg van een waterpartij invloed gehad. Dat is volgens de Unie van Waterschappen gebleken uit onderzoek van het Delftse onderzoeksbureau GeoDelft.

De droogte heeft er volgens de Unie van Waterschappen voor gezorgd dat het gewicht van de kade afnam en het veen kromp en vervormde. Door de kademuur en de aanleg van de waterpartij daalde het grondwaterpeil verder. Vervolgens is een scheur in de kade ontstaan. De scheur is volgelopen met water uit de tussenboezem, waarna de kade is bezweken, aldus de Unie.

De Rotterdamse veendijk verzakte over een lengte van enkele tientallen meters. Dat gebeurde enkele dagen nadat in Wilnis eveneens een veendijk was verschoven. De dijkverschuiving langs de Rotte had alleen enkele ondergelopen volkstuinen tot gevolg. Bij Wilnis liepen huizen en tuinen onder en moest een woonwijk worden geëvacueerd. Eerder onderzoek van GeoDelft naar de dijkafschuiving in Wilnis wees uit dat de hoofdoorzaak voor die kadebreuk lag in de maandenlange droogte, als gevolg waarvan de kade in Wilnis gewicht en volume verloor.