`Ik ben bloedserieus'

Voormalig staatssecretaris Rick van der Ploeg hoopt Bolkestein op te volgen als eurocommissaris. Hij wil door de Tweede Kamer verkozen worden.

,,Het is zeker geen ludieke actie'', zegt Rick van der Ploeg (48) enigszins geïrriteerd. ,,Ik ben bloedserieus''. Dat zijn sollicitatie, vorige maand, voor het ambt van Nederlandse eurocommissaris her en der als practical joke is opgevat, stoort hem buitengewoon.

En hij gaat dóór: gisteren heeft minister van Buitenlandse Zaken Bot een zes kantjes tellende sollicitatiebrief van hem ontvangen. Zijn doel is – zegt Van der Ploeg – het openbreken van de achterkamertjesstructuur, waarbinnen CDA en VVD nu onderling dreigen uit te maken, wie van hen de nieuwe Nederlandse eurocommissaris mag leveren. ,,Het zou toch prachtig zijn wanneer Neelie Kroes, de kandidaat van de VVD, ik en een kandidaat van het CDA in een Kamerdebat ons zouden kunnen voorstellen en door de Kamerleden konden worden ondervraagd?''

Het beste zou natuurlijk zijn, schrijft hij in zijn sollicitatiebrief, wanneer de bevolking zich bij referendum of verkiezing zou kunnen uitspreken over de meest geschikte kandidaat. Maar gezien de daartoe benodigde wetswijzigingen ,,is dat waarschijnlijk onrealistisch'', schrijft de voormalige staatssecretaris van Cultuur in het kabinet-Kok II, en voormalig woordvoerder Financiën van de PvdA in de Tweede Kamer. Op dit moment is hij hoogleraar economie aan de Europese universiteit in Florence.

In zijn brief aan Bot, waarover deze krant beschikt, constateert Van der Ploeg dat te veel Nederlanders van mening zijn dat Europese besluitvorming ,,buiten hen om'' plaatsvindt. Open debat over de vraag wie de Nederlandse eurocommissaris moet worden ,,levert wellicht een bescheiden bijdrage (..) aan het overwinnen van de euroscepsis''.

In hoeverre moet zijn kandidatuur worden beschouwd als die van de oppositiepartij PvdA? Van der Ploegs epistel aan Bot bevat een uitvoerig pleidooi voor het bevorderen van economische groei (,,topprioriteit''), het terugdringen van de tekorten in de staatsschuld, de ,,modernisering'' van de sociale zekerheid en ,,de solidariteit'', dat sterk aan de filosofie van de paarse kabinetten doet denken, maar minder aansluit bij de toon van de stijl van de huidige PvdA-leider Wouter Bos.

,,Ik heb mijn brief inderdaad niet eerst door de voorwas van de partij laten gaan'', zegt Van der Ploeg. ,,Ik hoop dat er een hoop dingen in staan die als het op een stemming in de Tweede Kamer zou aankomen, ook voor de VVD aantrekkelijk zouden zijn.''

Dat een verkiezing door de Tweede Kamer van de Nederlandse eurocommisaris wellicht ook handenbindend zou kunnen uitwerken, vermag hij niet in te zien. ,,Het betekent eerder een mandaat. Misschien moet de Nederlandse eurocommissaris meer dan in het verleden in de Tweede Kamer verantwoording komen afleggen over zijn handelen. Dat wel.''

In ieder geval is haast geboden, meent Van der Ploeg. ,,Volgende maand wordt de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie benoemd, en het is van belang dat Nederland zo snel mogelijk met een naam op de proppen komt, zodat het lobbyen voor een portefeuille kan beginnen''.

Nogmaals benadrukt hij dat zijn kandidatuur serieus is. In zijn brief noemt hij talrijke wetenschappelijke contacten die het vér hebben gebracht in de Europese elite. ,,Eigenlijk ben ik mijn hele leven al met Europa bezig.''

    • Raymond van den Boogaard