Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Arbeidsmarkt

Gastec botst met personeel

De directie van het Apeldoornse gastechnologiebedrijf Gastec is in een hevig conflict gekomen met het personeel. Aanleiding is een voorgestelde reorganisatie waarbij 56 van de 186 banen moeten verdwijnen.

Volgens de directie is de continuïteit van het bedrijf in gevaar als er niet ingegrepen wordt. De ondernemingsraad (OR) vindt deze reorganisatie veel te fors. De vakbondsleden van Gastec willen via een procedure bij de ondernemingskamer de directie en de commissarissen tot aftreden dwingen. Oud-voorzitter H. Blankert van werkgeversorganisatie VNO-NCW was tot afgelopen week voorzitter van de raad van commissarissen van Gastec. Een rapport van het door de OR ingeschakelde bureau SOBI van bedrijfsadviseur P. Lakeman stelt dat er bij het bedrijf sprake is geweest van ,,mismanagement en wanbeleid''. Gastec, van oudsher een kenniscentrum, is zich de afgelopen jaren vooral gaan toeleggen op de productie van gasapparaten. Voor dit doel zijn bedrijven in binnen- en buitenland gekocht. Hierdoor is er volgens SOBI acht miljoen euro verloren.

De vakbond AbvaKabo bestudeert sinds anderhalve maand de juridische consequenties van een dergelijke procedure. Voorzitter B. Oonk van de bedrijfsledengroep van Gastec en adviseur P. Lakeman beschuldigen interim-directeur J.W. Kradolfer ervan zijn macht bij de vakbond te hebben misbruikt. Kradolfer is enige tijd interim-directeur bij de vakbond geweest. ,,Dit is voor ons onacceptabel'', zegt Oonk. Lakeman zegt ,,perplex'' te staan over het handelen van Kradolfer, die volgens hem alles doet wat Blankert vraagt. Kradolfer ontkent zijn contacten te hebben misbruikt, hoewel AbvaKabo-bestuurder L. Veldhuizen dit onder ede durft te verklaren.

Gastec heeft in 2002 op een omzet van 45 miljoen euro 1.5 miljoen euro verlies gemaakt. De hoogte van het verlies over 2003 is nog niet bekend. De operationele resultaten zijn sinds 1997, met uitzondering van 2000, negatief. Het bedrijf wil na de reorganisatie samengaan met een andere onderneming.

Achtergrond: pagina 23