De lezer schrijft over een foto van het huis van de premier

In de krant van 3 april staat een artikel met de kop `Bewaking vip-gezin kost drie ton' over onder meer veiligheidsmaatregelen die zijn getroffen ten behoeve van leden van het kabinet en hun gezinnen. Er staat een foto bij van het huis van de minister-president en de cabine met bewakingspersoneel die ervoor staat. Die illustratie is ongelukkig gezien de risico's voor de veiligheid van regeringsfunctionarissen. De publicatie van een foto van het huis van de minister-president levert ook een inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer op.

Uit de rechtspraak blijkt dat er geen rangorde is tussen grondrechten. Consequentie hiervan is dat de uitoefening van het ene grondrecht (bijv. de vrijheid van meningsuiting) geen rechtvaardiging oplevert voor de inbreuk op een ander grondrecht (bijv. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer). Dat de redactie de onderhavige foto een nieuwswaardige illustratie vindt, is geen rechtvaardiging voor de publicatie ervan. Juist bij een artikel over veiligheid het ongepast het mogelijke doelwit in beeld te brengen. Ik vraag de krant in het vervolg bij eventuele inbreuken op de persoonlijke levenssfeer van leden van de regering of hun families te beoordelen of er een juridisch toereikende rechtvaardiging is. Ik vraag ook krant of in het vervolg de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de krant voor de bevordering van hun veiligheid wordt meegewogen.

    • G.E. van der Wulp
    • Dir.-Gen. Rijksvoorlichtingsdienst