Boomgrens 1

In het artikel `Boomgrens' (W&O, 24 april) wordt een fysica gehanteerd die je nog wel eens bij mensen aantreft die onvoldoende bekend zijn met de wetmatigheden in de natuurkunde. Bijvoorbeeld als het gaat om de stroomberekening in een parallelschakeling wordt net gedaan alsof het elektron is begiftigd met intelligentie: `een elektron kiest de kortste weg (zou ik ook doen)'. Zo ook hier: `Normaal gesproken heeft C12 de voorkeur, maar bij waterstress komt ook C13 in beeld. Dat is een direct gevolg van de sluiting van de huidmondjes in het bladoppervlak bij droogte. Daardoor daalt de concentratie koolstofdioxide in de holle ruimtes in het blad vrij snel en leggen de bladgroenkorrels uit nood meer C13 vast'. Als de verhouding C13/C12 is veranderd zal dat toch een gevolg moeten zijn van fysische processen (zoals diffusie) en ik ben zeer nieuwsgierig welke dat zijn, want de (natuurlijke) verhouding C13/C12 is door chemische processen niet te veranderen. Een uurtje `Googelen' heeft veel interessant materiaal opgeleverd, maar geen antwoord op dit probleem.

    • Dr. G.P. Beukema