Bernhard beloont natuurvrienden

Prins Bernhard heeft gisteren aan tien personen de versierselen van de Orde van de Gouden Ark uitgereikt. De prins stelde deze orde in 1971 in voor mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het behoud van flora en fauna. Officier in de Orde zijn onder meer geworden de Nederlanders prof. Visser en mr. Van Hooff. Visser kreeg de onderscheiding voor zijn inspanningen voor natuurbeheer en de biodiversiteit, Van Hooff onder meer voor zijn inzet voor een natuurreservaat in Belize.