Authentieke weerbarstigheid kracht van Zwarte Madonna

Op de economiepagina van 28 april staat op monumentale wijze een suggestieve prachtige foto van een gevelfragment van de Zwarte Madonna afgebeeld, onder de titel: `Zwarte Madonna geeft verzet op.' Het einde van de volkshuisvesting was toepasselijker geweest. In bijgaand tekstje wordt vermeldt dat ,,alle bewoners inmiddels vertrokken zijn en het gebouw door velen als lelijk wordt omschreven''.

Het eerste is een leugen, er zijn bewoners die van geen wijken willen weten, het tweede papagaaientaal. De kracht en pracht van het gebouw zit hem juist in een authentieke weerbarstigheid, met deze herkenbare architectuur werd voor de laatste keer in Nederland volkshuisvesting zoals ooit bedoeld tot uitdrukking gebracht. Dit beeld werd mij ontlokt als waardering voor het toenmalig beleid van ex-wethouder Adri Duivensteyn, die op deze sublieme Haagse locatie ook sociale woningbouw essentieel achtte. De Zwarte Madonna irriteert juist daarom de huidige protserige nouveau riche PvdA-bestuurders die twintig jaar later besloten dit goed functionerende woongebouw door overbodige nieuwe ministeries en een Hoogduits ogende woontoren te vervangen. Dat projectontwikkelaars hieraan graag meewerken is te verwachten, maar dat een woningbouwcorporatie haar bezit om wat extra geld verkwanselt, is een blamage. Laat de sloop van de Zwarte Madonna van dit laatste de verbeelding zijn en het begin van het einde van corporaties inluiden.

    • Prof.Ir. Carel Weeber