Wijn: lagere bedrijfsbelasting

Staatssecretaris Wijn van Financiën wil de vennootschapsbelasting voor bedrijven fors verlagen, van 34,5 procent naar 29 procent. Dat zegt Wijn vandaag in een vraaggesprek in Het Financieele Dagblad. Wijn zegt in het gesprek dat hij ,,terdege'' beseft dat er nog financiering moet worden gevonden voor de verlaging en ,,dat zal nog een hele klus worden''. Wijn wil de belasting verlagen om de concurrentiepositie van Nederland ten opzichte van andere Europese landen te verbeteren. Nu heeft Nederland op Duitsland na het hoogste tarief voor vennootschapsbelasting.