Toegang tot huisartspost moet beter

Huisartsen en zorgverzekeraars moeten de huisartsenposten geografisch beter spreiden. Ook moet de bereikbaarheid groter. Minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) zal beide partijen daar op aanspreken.

Dit heeft de minister gisteren gezegd als reactie op het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over het functioneren van de posten. Hoogervorst wil bovendien dat de posten meer gaan samenwerken met ziekenhuizen en met lokale apothekers. Net als de Inspectie en het College van Zorgverzekeraars meent hij dat er geen extra geld nodig is om de huisartsenposten beter te laten werken.

De Inspectie publiceerde gisteren een rapport over de huisartsenposten. Minder dan 20 procent van de hulp die er wordt gevraagd blijkt `spoedeisend'. De Inspectie constateerde een aantal feilen. Naast onduidelijkheden over de verantwoordelijkheden, beschikken degenen die de telefoon aanneemt vaak niet over voldoende opleiding, er is onvoldoende supervisie op de artsen, de bereikbaarheid is slecht en de geografische spreiding is matig. Ook laat de toegang tot de patiëntendossiers veel te wensen over.

Inspecteur-generaal Kingma verklaarde bij de presentatie van het rapport dat de geconstateerde `kinderziektes' snel kunnen en moeten worden verholpen. Met name aan de spreiding en de bereikbaarheid van de posten kan al op korte termijn veel worden gedaan. Dit geldt ook voor de toegankelijkheid van de medische dossiers die bij de `vaste' huisarts van de patiënt berusten.

Fracties in de Tweede Kamer hebben `geschrokken' gereageerd op het onderzoek. Kamerlid Arib (PvdA) pleitte gisteren al voor de publicatie van het rapport voor een spoeddebat. Volgens haar is de bereikbaarheid van de huisartsenhulp in gevaar en is de minister verantwoordelijk voor een goede toegang tot de zorg.

CDA en SP zeggen dat er al langer signalen bestaan dat de posten slecht functioneren. Kamerlid en oud-huisarts Buijs (CDA) vindt dat er meer geld in de posten moeten worden gestoken. De VVD zoekt de oplossing in eerste instantie bij de huisartsen zelf. Die zijn samen met de zorgverzekeraars verantwoordelijk voor de posten.