Sociale partners vragen uitstel

Werkgevers en werknemers, vertegenwoordigd in de Stichting van de Arbeid, hebben het kabinet nu schriftelijk meer tijd gevraagd voor de al maanden durende onderhandeling over het prepensioen en de levensloopregeling. Partijen willen tot het Voorjaarsoverleg van 18 mei dooronderhandelen. Eerder was al informeel op uitstel aangedrongen. Het kabinet heeft het overleg gestaakt omdat er niet voor de deadline (1 mei) een akkoord was.