Ramsj

Pierre Aycoberry: The Social History of the Third Reich. Gebonden, The New Press 1999, van €29,50 voor €8,75. De Boekenmarkt Den Haag (070-3658226; www.de-boekenmarkt.nl)

Interessante, genuanceerde studie over de reacties van de Duitsers op Hitler tussen 1933 en 1945. Volgens de Franse hoogleraar Aycoberry is het niet juist dat vrijwel alle Duitsers blind achter Hitler aanliepen. Hij laat zien hoe er in verschillende lagen van de bevolking op de nazi's werd gereageerd, in verschillende fases van het `Duizendjarige rijk'. Goed ontvangen.

Peter Padfield: Hess. Paperback, Cassell & Co 2001, van €27,90 voor €13,–.

De Boekenmarkt Den Haag

Biografie van de tragische Rudolf Hess. Hess werd al in 1923 secretaris van Hitler, hij was zeer trouw maar kreeg nooit belangrijke opdrachten te vervullen. In 1941 vloog hij naar Schotland, waar hij met een parachute landde in de tuin van de hertog van Hamilton. Vermoedelijk wilde hij op eigen houtje vrede met Groot-Brittannië sluiten. Hitler distantieerde zich van Hess en verklaarde hem krankzinnig. Een verhoor met Hess is te lezen in Interrogations van Richard Overy, een bundel met tientallen verhoren met nazi-kopstukken. Dit boek is bij De Boekenmarkt afgeprijsd van €39,10 tot €17,50.

Rich Cohen: The Avengers. Gebonden, Alfred A. Knopf 2000, van €26,15 voor €7,90. De Boekenmarkt Den Haag

Correctie op het beeld dat de joden zich tijdens de Tweede Wereldoorlog nauwelijks tegen hun uitroeiing hebben verzet. Cohen vertelt het verhaal van de Russische dichter Abba Kovner, die met zijn minnaressen Vitka Kempner en Ruzka Korczak, in het getto van Vilnius tegen de Duitsers vocht. Later sloten zij zich bij het Russische leger aan. Met foto's.

Micheal Smith (vertaling Emile Salomons): Station X. Paperback, Tirion 2001, van €13,90 voor €4,50.

De Slegte (www.deslegte.com)

De nazi's codeerden hun berichten met de Enigma-codeermachine. Dit was een van oorsprong Nederlandse uitvinding, waarvan de codes onbreekbaar werden geacht. Smith beschrijft hoe een groepje Britse wiskundigen, onder moeilijke omstandigheden, er uiteindelijk toch in slaagde de code te breken.

William Craig: Enemy at the Gates. Paperback, Penguin Books 2000, van €16,35 voor €8,50. De Boekenmarkt Den Haag

Positief ontvangen studie over de slag bij Stalingrad. Deze slag was uiterst bloedig: in totaal stierven zo'n twee miljoen mensen, onder wie 146.000 Duitse soldaten. De slag luidde de neergang van het Duitse leger aan het oostfront in. Met kaarten, een fotokatern en een gedetailleerde index.

Mark Roseman: The Wannsee Conference. Gebonden, Metropolitan Books 2002, van €26,95 voor €6,95. Scheltema Amsterdam

Historische reconstructie van de beruchte conferentie die op 20 januari 1942 in het plaatsje Wannsee bij Berlijn werd gehouden. Hier maakten enkele nazi-kopstukken definitieve afspraken over de `Endlösung der Judenfrage'. Men sprak onder meer over de beste manier om zoveel mogelijk joden tegelijk te vermoorden. Met eindnoten, een register en een vertaling van het `protocol' waarin de belangrijkste afspraken werden vastgelegd.

Yaffa Eliach: Hasidic Tales of the Holocaust. Gebonden, Oxford University Press 1982, van €27,50 voor €9,50. De Boekenmarkt Den Haag

Fotomechanische herdruk van een boek uit 1982. De Amerikaanse literatuurhistorica Yaffa Eliach, tevens directeur van een holocaustcentrum, verzamelde 89 verhalen van chassidische (orthodoxe) joden over de holocaust. De verhalen zijn gebaseerd op vraaggesprekken. Dit is de eerste verzameling in z'n soort. Met eindnoten, een beknopte woordenlijst en een register.

Dienke Hondius: Absent. Gebonden, Vassalluci 2001, van €23,50 voor €7,90. Steven Sterk Utrecht.

Boeiend boek over de leerlingen die tussen 1941 en 1943 op het Joods Lyceum in Amsterdam zaten. Zij kregen daar onder meer les van Jaap Meijer en Jacques Presser. Dienke Hondius spoorde zoveel mogelijk oud-leerlingen op en noteerde hun herinneringen. Het boek besluit met een overzicht van alle leerlingen, gerangschikt per klas.

John Durnford-Slater: Commando. Paperback, Greenhill Books 2002, van €19,95 voor €7,–.

De Boekenmarkt Den Haag

Facsimile heruitgave van een boek uit 1953. Durnford-Slater doet verslag van zijn ervaringen met het Britse `3 commando'. Vijf jaar lang vocht hij met deze elitegroep, onder meer in Frankrijk, Noorwegen, Noord-Afrika, Italië en Duitsland. Heroïsche soldatenavonturen, op koele Britse manier verteld, met kaarten en een fotokatern.

Ben Laurens: Rotterdam, geblaakte stad. Paperback, Ad Donker 1995, van €15,66 voor €4,06. De Slegte (www.deslegte.com)

Curieus boekje over het dagelijks leven tijdens de oorlog in Rotterdam. De ouders van Ben Laurens hadden een kapperszaak in Rotterdam. In dit verslag verwerkt hij hun oorlogservaringen. Helaas schrijft Laurens niet zo best.

    • Ewoud Sanders