Pas verschenen

Geert Mak: Voorbij de blanco spaties. Jana Beranová: In vredesnaam. Dick Benschop: Europa – Kiezen en delen. Collectieve Propaganda Nederlandse boek, 18 + 20 blz. €7,50

Speciale uitgave van de toespraak van Geert Mak bij de dodenherdenking van afgelopen dinsdag, gevolgd door het bij dezelfde gelegenheid uitgesproken gedicht van Jana Beranová en een naar aanleiding van Bevrijdingsdag geschreven beschouwing door PvdA'er Dick Benschop.

Anne Frank: Mooie-zinnenboek.

Bert Bakker, 120 blz. €10,–

Met veel fragmenten in fascimile geïllustreerde uitgave van het boekje waarin Anne Frank citaten optekende uit de boeken die zij las in het Achterhuis. Over onder anderen Shakespeare, Multatuli, Wilde en de meisjesboekenschrijfster Frida de Clerq Zubli. Met een voorwoord van Jessica Durlacher en een inleiding door bezorger Gerrold van der Stroom.

Het lied van Roeland. Vertaald door Ard Posthuma. Athenaeum – Polak & Van Gennep, 184 blz. €16,50

Nieuwe vertaling van La chanson de Roland, het beginpunt van de Franse letterkunde over de pijnlijke nederlaag die de achterhoede van het leger van Karel de Grote in 778 leed tegen enkele Baskische eenheden in de buurt van Roncesvalles in Noord-Spanje. Vier eeuwen later werden de gebeurtenissen omgevormd tot een heldenepos over de strijd tussen de christenheid en de rest van de wereld.

Ben Kroon: In het land van de vijand. Mijn jaren van gedwongen arbeid 1943-1945. Balans, 216 blz. €16,50

Herinneringen van een jonge man die in 1943 door de nazi's werd tewerkgesteld in Duitsland en die onder meer getuige was van het bombardement op Dresden. Later werd Ben Kroon (1923) redacteur van De Tijd.

Napoleon Bonaparte: Over oorlog kun je van mening verschillen. Vertaald door Pierre Dekeyser. Voltaire, 64 blz. €9,50

Aan een van zijn grootste verlangens, het schrijven van een traktaat over de oorlog, kwam Napoleon Bonaparte nooit toe. Wel zijn nu zijn opmerkingen en aantekeningen (onder meer uit directieven, brieven en redevoeringen) over de krijgskunst gebundeld.

Anthony Read: Discipelen van de duivel. Hitler en zijn handlangers. Uit het Engels vertaald door Fred Hendriks en Bookmakers Vertalersteam.

Balans, 996 blz. €34,95

Hun namen zijn bekend: Göring, Goebbels, Himmler, Speer en Bormann. Zij en anderen wisten gedurende jaren hun positie binnen Hitlers inner circle te handhaven. Hoe ze dat deden beschrijft Read in deze goed gedocumenteerde collectieve biografie, die begint aan het eind van de Eerste Wereldoorlog en eindigt met de executies, de zelfmoord of het spoorloos verdwijnen van deze moordenaars.

Do du Prees-Verleun en Pauline Wesselink: Soldaat in verzet. De belofte die Jan Verleun het leven kostte.

Conserve, 418 blz. €24,95

Op 5 februari 1943 liquideerde de 23-jarige Jan Verleun de commandant van het vrijwilligerslegioen van de Nederlandse SS Hendrik Seyffardt. Verleun was lid van een verzetsgroep en pleegde vele sabotagedaden. Hij werd gearresteerd en gefusilleerd in 1944. Zijn zuster Do vertelt in dit boek haar herinneringen aan deze verzetsheld en publiceert daarbij ook brieven van haar broer.

Martin Schouten: Bevrijd. Hoe de oorlog in 1945 is verdwenen, in achttien ooggetuigenverslagen en zes reportages.

L.J. Veen, 160 blz. €12,50

De bevrijding kwam niet op één dag. Maastricht werd al bevrijd op 14 september 1944, Auschwitz op 27 januari 1945 en Emmer-Compascuum op 11 april van dat jaar. Martin Schouten reconstrueerde de gebeurtenissen in die plaatsen.

Jaap Ekhart (red.): Een liefde, een oorlog. Twee geliefden en hun briefwisseling. Passage, 112 blz. €14,50

Dramatische briefwisseling tussen een jonge joodse man die in 1942 in een werkkamp in Noord-Drenthe tewerkgesteld werd en zijn niet-joodse vriendin. De man kwam om, de vrouw liet onlangs, aan het eind van haar leven, hun brieven publiceren.

Jeremy Bowen: Zes dagen. De oorlog die het Midden-Oosten voorgoed veranderde. Uit het Engels vertaald door Meile Snijders. Balans/Van Halewyck, 380 blz. €17,50

In juni 1967 versloeg Israël in zes dagen Egypte, Jordanië en Syrië. BBC-correspondent Bowen beschrijft de strijd van uur tot uur.

Alex Kershaw: De Bedford Boyds. Hoe 19 jongens uit één dorp in de eerste aanvalsgolf op D-Day omkwamen. Vertaald door Gea Scherperkeuter. Bzztôh, 272 blz. €18,50

Negentien jonge inwoners van Bedford, Virginia (3.000 inwoners) vonden de dood in de eerste minuten van de invasie in Normandië op 6 juni 1944. Historicus Alex Kershaw ging op zoek naar hun persoonlijke verhaal.