Onderwijsgeld

Dat het onderwijs gebukt gaat onder veel regelgeving en dat de mega-fusies in het onderwijs tot meer overhead hebben geleid, klopt. Toch is de kop `Onderwijsgeld gaat op aan bureaucratie' (NRC Handelsblad, 26 april) onzin. Uitgaande van de cijfers die in dit artikel gepresenteerd worden, wordt nog steeds 80 procent van het geld aan onderwijs besteed. Sterker nog, de groei van de kosten van de overhead heeft ongeveer gelijke tred gehouden met de groei van de loonkosten: in 1980 werd ongeveer 440 euro per leerling aan overhead uitgegeven, in 2000 ongeveer 800 euro. Men kan het onderwijs dus hooguit verwijten dat het de overheadkosten per leerling, gecorrigeerd voor inflatie, niet ingrijpend heeft weten te reduceren. Wat er echt aan de hand is, is dat de uitgaven aan onderwijs per leerling gecorrigeerd voor inflatie tussen 1980 en 2000 ongeveer gehalveerd zijn.

    • Mark de Graaf