Hoeksche Waard geen nationaal landschap

Minister Dekker (VROM) blijft bij haar voornemen om de Hoeksche Waard de status van nationaal landschap te onthouden. De landschappelijke waarden van het Zuid-Hollandse eiland zijn wel ,,van betekenis'', maar ,,niet zodanig'' dat het rijk daarvoor medeverantwoordelijkheid moet nemen, zo schrijft de minister in een brief aan de zes gemeenten in de Hoeksche Waard. Volgens de minister staat de toekenning van de status van nationaal landschap echter los van eventuele subsidies voor landschap en natuur. De minister erkent de ,,betekenis'' van een ,,groene Hoeksche Waard'' voor de zuidvleugel van de Randstad, maar ziet vooral een rol voor provincies en gemeenten om landschap en natuur in de Hoeksche Waard te versterken.