Herdenking

`Vrijheid is Kiezen en Delen' was het motto van de afgelopen herdenking op 4 mei en de viering op 5 mei. Werd vorig jaar een deel van de herdenking in Amsterdam door Marokkaanse jongeren verstoord, dit jaar was daar in het geheel geen sprake van. Dit kwam onder meer door te wijzen op de betrokkenheid van Marokkaanse troepen bij de bevrijding van Europa. Veertigduizend soldaten van Marokkaanse afkomst deden mee aan geallieerde kant om als `part of the deal' onafhankelijkheid van Frankrijk te verwerven. De reacties van een deel van de Marokkaanse jongeren slaat echter door. ,,Wij herdenken en vieren nu ook, omdat er Marokkanen meededen.''

Als dit de enige motivatie is (en daar lijkt het op), dan schiet het gekozen argument van de in de bevrijding participerende Marokkaanse bevrijders zijn doel ver voorbij. Goedwillende jeugdwerkers in stadsdeel De Baarsjes, waar de meeste ongeregeldheden zich vorig jaar voordeden, trainen de Marokkaanse jeugd in `twee minuten stil zijn' tijdens de herdenking. ,,Weet je waarvoor je stil moet zijn?'' vraagt een tv-journalist. ,,Ja, op 4 mei zijn de joden doodgegaan en op 5 mei zijn ze bevrijd.'' Negentien in Zeeland gesneuvelde Marokkanen die in Kapelle zijn begraven, geven een handvat tijdens de herdenking. Twee Marokkaanse tieners mogen hun namen oplezen. Gemeende betrokkenheid, maar zou het niet beter zijn als deze jongelui weten wat er echt herdacht en gevierd wordt. Dan pas zou er echt geïntegreerd worden.

    • P. Eelman