EU: China nog geen wapens leveren

De Europese Unie zal voorlopig geen besluit nemen over hervatting van wapenleveranties aan China. Dit is gisteren gebleken tijdens het bezoek van een hoge Chinese delegatie aan Brussel.

China verlangt opheffing van het wapenembargo, dat de Europese Unie in 1989 instelde na het bloedig neerslaan door Peking van de democratische studentenbeweging. Maar China heeft hierover gisteren geen concrete toezeggingen gekregen van de EU.

Premier Wen Jiabao sprak onder anderen met voorzitter Romano Prodi van de Europese Commissie en EU-buitenlandcoördinator Javier Solana. Sommige Europese landen, Frankrijk en Duitsland voorop, willen opheffing van het wapenembargo. De beslissing daarover is aan de Raad van Ministers (van Buitenlandse Zaken) van de EU, maar die zijn verdeeld en hebben volgens diplomaten nog tijd nodig om op een lijn te komen.

Verschillende EU-landen vinden dat opheffing van het embargo pas aan de orde kan komen als China de mensenrechten beter naleeft. De Belgische premier Verhofstadt sneed de Chinese schending van de mensenrechten in zijn onderhoud met Wen Jiabao aan. De Chinese premier beklemtoonde na afloop tegenover journalisten dat Peking er tegen is beide kwesties – wapenembargo en mensenrechten – aan elkaar te koppelen. Wat betreft de mensenrechten verwees Wen Jiabao naar de `speciale dialoog' die China en de EU hierover sinds enkele jaren voeren. Commissievoorzitter Prodi zei, zonder in details te treden, dat China bij de naleving van de mensenrechten van jaar tot jaar vooruitgang boekt.

Wen Jiabao beloofde gisteren in Brussel op een gezamenlijke conferentie van China en de EU voor handel en investeringen dat zijn regering ,,resolute'' maatregelen zal treffen tegen oververhitting van de snelgroeiende economie. In het westen neemt de ongerustheid over inflatie en monetaire politiek van China toe. De premier zei te streven naar een ,,zachte landing''.

De Chinese delegatie sprak met de EU ook over de onderlinge handelsbetrekkingen, die een forse groei doormaken.