D66 steunt oppositie bij plan referendum

PvdA en GroenLinks komen met een initiatief-wetsvoorstel voor behoud van het correctief referendum, waarmee burgers achteraf nieuwe wetgeving kunnen wegstemmen.

De Kamerleden Dubbelboer (PvdA) en Duyvendak (GroenLinks) stellen voor de huidige wet op het raadplegend correctief referendum, die op 1 januari 2005 verloopt, permanent te maken.

Regeringspartij D66 zal het initiatief ,,natuurlijk steunen'', zegt Kamerlid Van der Ham. ,,Niemand kan van ons eisen dat we daar tegen stemmen.'' In het regeerakkoord heeft D66 juist ingestemd met het laten verlopen van het correctief referendum, omdat CDA en VVD het niet wilden behouden. Volgens Dubbelboer en Duyvendak dreigt hierdoor ,,voor het eerst een fundamenteel democratisch recht van de burger te worden afgepakt''. De indieners rekenen volgens Dubbelboer op ,,enkele verlichte delen van de VVD'' om een meerderheid in de Kamer te krijgen. Op initiatief van fractieleider Van Aartsen steunt de VVD het referendum over de Europese grondwet. Hij was vanmorgen niet bereikbaar voor commentaar. Van der Ham hoopt in elk geval het lokale correctief referendum te behouden. ,,Die zijn daadwerkelijk gehouden, dat is een verworven recht.''

De tijdelijke wet op het correctief referendum is onder het tweede paarse kabinet in 2001 op voorstel van D66 ingevoerd. Toenmalig VVD-senator Wiegel hield het in eerste instantie tegen tijdens de `Nacht van Wiegel'. Sinds 2001 is er nog geen landelijk referendum gehouden. Volgens de voorstanders komt dat door de strenge voorwaarden. Zo moeten initiatiefnemers binnen zes weken 600.000 handtekeningen verzamelen. Dubbelboer en Duyvendak willen die voorwaarden nu niet veranderen, om de kans op steun te vergroten. ,,Dit is een eerste stap'', aldus Duyvendak.

Er ligt nu in het parlement een grondwetswijziging voor een bindend correctief referendum. Dat maakt weinig kans, omdat daarvoor een tweederde meerderheid nodig is. CDA en VVD wilden het voorstel intrekken, maar op aandringen van D66 is daar in het regeerakkoord van afgezien.

    • René Moerland