Aparte opleiding vmbo-leraren

De Hogeschool van Utrecht (HvU) start in september dit jaar met een aparte opleiding voor leraren op het vmbo. De vierjarige opleiding, die wordt verzorgd door Archimedes Lerarenopleidingen, werkt in nauwe samenwerking met zes vmbo-scholen in de regio Utrecht, die elk zo'n twintig studenten fulltime binnen de school zullen opleiden. Kenmerk van de nieuwe opleiding is volgens Archimedes-directeur M. Otten dat men volledig inspeelt op de behoeften van de school. De nieuwe opleiding voor leraren op vmbo zal zich meer richten op pedagogische kennis dan op overdracht van vakkennis.