Van je collega's moet je het hebben

Tabelletjes, staffeltjes, medianen. Waar zijn ze niet uitgevoerd, de internationaal vergelijkende beloningsonderzoeken? Ahold deed het, KPN, Numico, ING. Maar hoe zijn de verschillen eigenlijk binnen de top van de bedrijven? Een prangende vraag voor de buitenstaander die vanmorgen het zojuist gepubliceerde jaarverslag van Ahold tot zich nam.

ING blijft een bedrijf waar de verschillen klein zijn, ondanks de scherpe loonstijging van de top. Bij de bank en verzekeraar kwamen ze er zelfs achter dat er 110 mensen in het concern rondliepen die meer verdienden dan bestuursvoorzitter Ewald Kist. Echter, binnen ING's raad van bestuur zijn de verschillen te overzien. Tot nu toe kregen de bestuurders ieder jaar evenveel aandelenopties. De buitenlanders in de top van ING hebben het hoogste basissalaris, maar ze kregen nooit meer dan het dubbele van Nederlandse collega's in de raad van bestuur. Ewald Kist, de voormalige bestuursvoorzitter, verdiende vorig jaar 20 procent meer dan financieel directeur Cees Maas. Zulke verschillen horen bij een oer-Hollandse organisatie als ING. De bestuursvoorzitter is de eerste onder zijns gelijken.

Maar chefs worden elders steeds belangrijker. Het basissalaris van de topman van voedingsbedrijf Numico is ruim de helft hoger dan dat van de financieel directeur. En Ad Scheepbouwer van KPN verdiende vorig jaar ruim tweemaal zoveel als Maarten Henderson, de financieel directeur van het telecombedrijf. Henderson verdiende 1 miljoen, de hoogste baas 2,5 mln. Henderson vertrekt dit jaar bij KPN.

Ahold spant de kroon. Terwijl commissaris Tobin 1 miljoen ontvangt voor zijn inspanningen als gedelegeerd bestuurder bij probleemdochter US Foodservice, krijgt voormalig interim-topman Hennie de Ruiter slechts een vijfde daarvan voor zijn activiteiten, zo blijkt uit het vanmorgen gepubliceerde jaarverslag. De Ruiter stond in tegenstelling tot Tobin nagenoeg het hele jaar vol in de wind om Ahold door de meest turbulente periode uit zijn bestaan te loodsen. Tobin was kennelijk minder bescheiden dan De Ruiter bij de onderhandelingen over zijn vergoeding.

Anders Moberg, de nieuwe topman in Zaandam, gooide al eerder hoge ogen met zijn persoonlijke ambities. Hij verdiende vorig jaar driemaal zoveel als de financieel directeur. Het verschil met lid van de raad van bestuur Peter Wakkie bedraagt omgerekend zelfs een factor 6,6. Daarnaast ontvangt Moberg meer opties en meer aandelen.

,,Van der Hoeven dacht meer in ik. Ik denk meer in wij'', zei Moberg gisteren in de Volkskrant over het verschil tussen hem en de voormalige topman van Ahold. Ieder heeft recht op zijn eigen definitie van collegiaal bestuur.

    • Jeroen Wester