PvdA: landelijke aanpak XTC-afval

De kosten van het opruimen van illegaal gedumpt XTC-afval zijn zo hoog dat die niet afgewenteld mogen worden op gemeenten, waarin het toevallig wordt achtergelaten. Tweede-Kamerlid Samsom (PvdA) vindt dat er landelijk een geldpot moet komen, waaruit deze kosten kunnen worden betaald. Aanleiding is de vondst van gedumpt XTC-afval in Zederik, waarvan het verwijderen 17.777 euro kostte.