`Oprichting BV moet eenvoudiger'

Een BV oprichten moet eenvoudiger. Dat kan onder meer door de verplichting voor een startkapitaal van 18.000 euro te laten vervallen.

Dat adviseert de Expertgroep Vereenvoudiging BV-recht in een rapport dat ze vandaag aanbiedt aan minister Donner van Justitie. De groep is vorig jaar ingesteld door de ministers Donner en Brinkhorst met als opdracht het BV-recht te vereenvoudigen. Veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf gieten hun onderneming in deze rechtsvorm. Het kabinet wil door de vereenvoudiging ervan het ondernemerschap bevorderen. Deze operatie past ook in de Lissabon-doelstelling waarmee de EU-lidstaten Europa in 2010 de meest concurrerende markt ter wereld willen laten zijn.

De voorstellen geven grote vrijheid aan de aandeelhouders in de verdeling van de bevoegdheden tussen bestuur, aandeelhouders en commissarissen. Oprichters van een BV kunnen er voor kiezen de verschillende aandeelhouders hun eigen bestuursleden te laten benoemen. Nu benoemen ze gezamenlijk alle bestuurders. De aan de aandelen verbonden stemrechten kunnen worden gevarieerd, bijvoorbeeld per onderwerp. Ook voorziet het advies in een grotere vrijheid de overdracht van aandelen te beperken of juist vrij te laten. Vooral joint ventures, waarbij de bevoegdheidsverdeling tussen de aandeelhouders nauw luistert, kunnen van deze wijzigingen profiteren. De minimumkapitaalseis van 18.000 euro vervalt omdat die niet effectief was om misbruik te voorkomen. In plaats daarvoor stelt de groep voor bestuurders direct verantwoordelijk, en dus aansprakelijk te maken voor het ontrekken van vermogen aan de vennootschap. Het ministerie van Justitie verwacht nog deze zomer met een wetsvoorstel te komen op basis van dit advies.

VRAAGGESPREK: pagina 18