Nieuwe planten door warm klimaat

Er dreigt een ,,woekering van binnendringende plantensoorten'' als gevolg van de klimaatverandering. Bomen en planten rukken op van zuid naar noord zonder hun natuurlijke vijanden zoals schimmels en aaltjes mee te nemen waardoor ze sterk kunnen gaan woekeren. Dat stelde prof.dr.ir. Wim van der Putten vandaag bij de aanvaarding van zijn ambt als bijzonder hoogleraar functionale biodiversiteit aan Wageningen Universiteit. Als vorbeeld noemt Van er Putten het uitblijven van bodemziektes bij de Amerikaanse vogelkers in de Nederlandse bossen. In Amerika, waar de boom van nature voorkomt, zorgen ziekteverwekkende bodemschimmels dat de kiemplanten afsterven.