Nieuwe Europeanen dringen bij de fiscus

Veel Oost-Europeanen in Nederland hebben sinds maandag een sofinummer aangevraagd. Voor diverse belastingkantoren in het land vormden zich de afgelopen dagen lange rijen met vooral Polen, die er soms al de avond tevoren bij het kantoor aankwamen.

Sinds 1 mei, de dag waarop tien, meest Oost-Europese landen tot de Europese Unie toetraden, hebben werknemers uit deze lidstaten voor het aanvragen van een sofinummer geen verblijfs- of werkvergunning nodig. Een identiteitsbewijs en een adres in Nederland zijn voldoende. De Belastingdienst vermoedt dat de recente toeloop hiermee samenhangt.

Het sofinummer zorgt voor veel verwarring. Poolse jongeren die zich vanmorgen meldden bij het Haagse belastingkantoor, waar inmiddels dranghekken zijn geplaatst, zeiden te denken dat met het nummer hun werk legaal wordt. Ze zeiden al enkele jaren illegaal werkzaam te zijn in de Nederlandse tuinbouw en schoonmaakbranche. Anderen gaan ervan uit dat het sofinummer recht geeft op een uitkering, vertelt een woordvoerder van de Belastingdienst. Geen van beide is het geval. Het sofinummer is alleen nodig voor de heffing van belastingen en sociale premies.

Een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken wijst op de maatregelen die enkele maanden geleden zijn getroffen ter beperking van de toestroom van werknemers uit Oost-Europese landen. Voor hen staan alleen sectoren open waarvoor te weinig Nederlanders beschikbaar zijn. De land- en tuinbouwsector of de schoonmaak horen daar niet bij.