Moslimgemeenschap 2

Een opmerkelijk betoog van Mohammed Benzakour. Hij verdedigt het uitblijven van een veroordeling van terrorisme door de moslimgemeenschap. Daarbij wijst hij erop dat er ook geen protesten tegen de Israëlische staat plaatsvinden door joden en rechtse christenen.

Ik weet waarom: zij steunen Israël in hun verdediging tegen terreur en zijn het veelal eens met de lijn van Sharon. Kan ik dus concluderen dat onze Nederlandse moslims als vijfde colonne Bin Laden ook steunen door te blijven zwijgen?

Ik vind dit een onheilspellende manier waarop ,,de stilte van de moslimgemeenschap'' wordt doorbroken. Benzakour laat duidelijk zien dat het wij-zij denken van Geert Wilders ook in moslimkringen gemeengoed is.

    • M. Jochemsen