Klacht genocide Miloševic blijft

Oud-president Slobodan Miloševic heeft in de oorlog in Bosnië (1992-1995) met ,,genocidale intentie'' gehandeld. Een verzoek van de amici curiae om Miloševic vrij te spreken van genocide moet worden afgewezen. Dit schrijft hoofdaanklager Carla Del Ponte aan de rechters in haar repliek op het verzoek dat de `vrienden van het hof' begin maart indienden.

Na de val van de moslimenclave Srebrenica in de zomer van 1995 heeft Miloševic volgens Del Ponte ,,stilzwijgend ingestemd'' met de genocide die daarna heeft plaatsgevonden. Volgens haar wist Miloševic van tevoren dat er in Srebrenica gruweldaden zouden worden gepleegd. Die kennis en het achterwege laten van actie om ,,genocidale handelingen te voorkomen'' zijn volgens Del Ponte het bewijs dat Miloševic zelf ,,een genocidale intentie'' bezat. Genocide, volgens veel deskundigen de zwaarste misdaad van het internationaal strafrecht, is het met voorbedachten rade geheel of gedeeltelijk uitroeien van een bevolkingsgroep.

De amici curiae vroegen in maart het VN-hof Miloševic vrij te spreken van genocide. De amici vinden dat de aanklagers deze zwaarste aanklacht tegen Miloševic tot nu toe niet hebben kunnen bewijzen in het proces tegen de ex-president. De amici curiae, die moeten toezien op de eerlijkheid van het proces bij afwezigheid van een verdediger van de vroegere Joegoslavische president, menen dat de aanklagers de afgelopen twee jaar niet hebben bewezen dat Miloševic een ,,specifieke intentie'' had om in het geheel of gedeeltelijk een bevolkingsgroep uit te roeien.

De aanklagers hebben hun onlangs hun zaak afgerond, Miloševic begint met zijn verdediging op 22 juni en niet op 8 juni, zoals tot nu toe was gepland. Dit liet de griffie van het hof gisteren weten. De hoorzitting waarbij de getuigenlijst en andere praktische zaken met Miloševic worden besproken, is op 9 juni. De rechters hebben dit gisteren besloten, mede omdat nog een aantal documenten moet worden vertaald. Ook hebben de rechters rekening gehouden met de slechte gezondheid van de ex-president.

    • Ooor Een