Jeugdbond: stop geruzie om PKN

,,Stop alle geruzie.'' Met die noodkreet roept de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond (HGJB) de voor- en tegenstanders van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) op hun onderlinge twisten te staken met het oog op de jongeren in de kerk. Die dreigen volgens de bond geestelijk de dupe te worden van de discussies over de PKN. ,,Vervloek elkaar niet langer, maar zegen elkaar en laat elkaar gaan'', schrijft staflid T. Westerduin van de HGJB, de landelijke organisatie voor het jeugdwerk in behoudende hervormde kring, in De Waarheidsvriend, het orgaan van de Gereformeerde Bond in de Hervormde Kerk.