Eendracht in Zuid-Afrika

Lolke van der Heides artikel over Zuid-Afrika (NRC Handelsblad, 16 april) bevestigt alle vooroordelen jegens de welgestelde journalistieke kaste. Volgens Van der Heide is Zuid-Afrika een modeldemocratie (democratie is niet de juiste term voor een één-partijstaat) vanwege de dure shopping malls en de quasi-culturele frivoliteiten die hij bezoekt. Dat is nog eens een politieke filosofie waar de Atheners jaloers op zouden zijn! Of moeten we tussen de regels door lezen dat in het moderne Zuid-Afrika geen enkele blanke gek genoeg is om zich buiten de decadente veilige havens te begeven (net als de grachtengordelbewoners).

Van der Heides verhaal vermeldt niets over de systematische campagne van moord en foltering gericht tegen blanken, die naar schatting 30.000 slachtoffers heeft geëist. De overgebleven blanken moeten 80 procent van de belasting betalen. Zoals Mbeki zei: ,,We will suck the whites dry.''

Desondanks rust de economie net als in Zimbabwe nog steeds op de steeds kleiner wordende groep blanken en niet op de groeiende zwarte middenklasse, die slechts profiteert van de nieuwe etnische suprematie in Zuid-Afrika. De problemen van nu in Zuid-Afrika (werkloosheid, kinderverkrachting, terroristische aanvallen op blanken) zijn in mindere mate te wijten aan apartheid dan aan het wanbeleid van het ANC.

    • V. Cruysberg