Diepzee

In het artikel De wapenwedloop op de bodem van de diepzee (maandblad M, mei 2004, pagina 74) staat dat de druk in zee elke honderd meter dieper met 1 atmosfeer toeneemt. De druk stijgt echter elke tien meter met 1 atmosfeer (1 bar).