`BV wordt zo meer een overeenkomst'

Een BV oprichten moet binnenkort kostenloos en minder complex kunnen. Zo wil het kabinet ondernemerschap in Nederland bevorderen.

De oprichting van een BV moet een stuk eenvoudiger worden. Dat is het voorstel van een adviesgroep onder voorzitterschap van Harm-Jan de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek. De voorstellen moeten de basis vormen voor een wetswijziging waarmee het kabinet het ondernemerschap verder wil bevorderen.

Betekenen de voorstellen een principiële wijziging?

De drie hoofdpunten van het voorstel zijn grotere toegankelijkheid, vrijheid in de interne structuur, en het versterken van de positie van crediteuren. De laatste twee punten zijn principieel, het eerste punt is vooral praktisch. Het wordt makkelijker om in de BV te stappen. De kapitaalseis voor een minimumvermogen van 18.000 euro, of accountantsverklaringen bij inbreng in natura, vervallen.

Maar die regels dienen toch om schuldeisers te beschermen?

Dat klopt, maar in de praktijk zijn deze starre regels niet effectief. De gedachte dat een eigen vermogen van 18.000 euro een waarborg is, is een illusie. Bovendien bestonden er allerlei constructies om ze te omzeilen. In de voorstellen wordt de positie van de schuldeiser op andere manieren versterkt. De dividenduitkeringen worden straks mede de verantwoordelijkheid van het bestuur. Nu beslissen de aandeelhouders daarover. Daarmee komt de aansprakelijkheid van het bestuur voor de vermogenspositie van de vennootschap dichterbij.

Daarnaast zullen schuldeisers minder last hebben van interne regels. Nu is het zo dat overeenkomsten met een vennootschap niet afdwingbaar zijn als de bestuurder bij het aangaan van de overeenkomst bepaalde regels heeft overtreden. Dat verandert. Die overeenkomst wordt niet aangetast.

Waarom worden de interne regels van de BV versoepeld?

Er zijn veel dwingende regels voor de verhouding tussen bestuurders en aandeelhouders in de BV. Dat is lastig omdat oprichters, vaak partijen met verschillende belangen, die zaken vaak in detail willen regelen. Veel van die regels verdwijnen. Straks kunnen aandeelhouders bepalen dat ze ieder hun eigen bestuurder benoemen, en kunnen andere aandeelhouders die benoeming niet doorbreken zoals nu. Je kunt straks bepalen dat aandeelhouders niet over alle onderwerpen evenveel zeggenschap krijgen. En door het verdwijnen van de ingewikkelde regels voor overdracht van aandelen, de zogenaamde blokkeringsregeling, kunnen aandeelhouders bijvoorbeeld afspreken dat aandelen helemaal niet mogen worden verkocht gedurende een bepaalde periode. Dat soort afspraken moet nu, voorzover toegestaan, in aparte aandeelhoudersovereenkomsten worden geregeld, naast de statuten. Dat is onoverzichtelijk, ook voor de aandeelhouders. De besloten vennootschap wordt hierdoor meer een overeenkomst.

Is dit advies van belang voor de concurrentiepositie van Nederland?

Sinds een uitspraak van het Europese Hof van Justitie vorig jaar over een Nederlandse onderneming met als rechtsvorm een Engelse `limited', zijn er meer mogelijkheden voor ondernemingen om rechtsvormen te kiezen uit andere lidstaten. Dus het is belangrijk dat het Nederlands vennootschapsrecht aantrekkelijk blijft voor ondernemers. Anders zou de BV als rechtsvorm afsterven.

Verwacht u veel kritiek op uw plan?

Nee. De praktijk dringt al jaren aan op dit soort wijzigingen. Ik verwacht instemming.

    • Elsje Jorritsma