Annonces callgirls aan banden

Minister Donner (Justitie, CDA) wil escortbureaus verplichten om in advertenties aan te geven of ze over een vergunning beschikken. Hij onderzoekt verder of kranten bereid zijn om zelf voor plaatsing van een advertentie naar een vergunningnummer te vragen en die ook te publiceren.

Donner schrijft dat in antwoord op vragen in de Tweede Kamer over de groei van het aantal illegale escortbureaus. Volgens hem kunnen kranten daarover afspraken maken in een speciale gedragscode. Maar hij sluit regelgeving om publicering van het vergunningnummer af te dwingen niet uit.

Donner heeft een ambtelijke werkgroep in het leven geroepen om de mogelijkheden te onderzoeken. Zo kunnen gemeenten in eigen verordeningen escortbureaus verplichten dat zij bij advertenties ook het vergunningnummer publiceren. Kranten hebben volgens Donner zelf de verantwoordelijkheid bij vermoedens van strafbare feiten door adverterende bureaus aangifte te doen bij de politie.

Volgens Donner is er landelijk nauwelijks inzicht in het aantal illegale escortbureaus. Wel heeft onderzoek bij een beperkt aantal gemeenten uitgewezen dat er escortbureaus actief zijn die geen vergunning hebben en niet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

Het zicht op de sector verbetert volgens Donner als alle gemeenten de escortbureaus onder de vergunningplicht brengen.