Van het Reve was infiltratie studenten voor

Karel van het Reve verhinderde in 1958 als hoogleraar Slavische letterkunde in Leiden infiltratie van de Binnenlandse Veiligheids Dienst (BVD) onder zijn studenten.

Met een persoonlijke brief aan de toenmalige premier Drees stelde hij de chantage aan de kaak van een studente door de BVD. Zij moest tegen betaling inlichtingen aan de dienst verschaffen over communistische jeugdorganisaties.

Dit blijkt uit een briefwisseling tussen Van het Reve en Willem Drees, gepubliceerd in Ger Verrips' biografie Denkbeelden van een dubbelleven over Karel van het Reve (1921-1999) die volgende week verschijnt.

De studente vertelde Van het Reve `ontsteld' te zijn dat zij onder druk was gezet door een BVD-functionaris. Die had gedreigd dat zij geen passende `betrekking op Slavisch gebied' zou kunnen krijgen, indien zij niet zou meewerken.

,,Ik neem aan'', schreef Van het Reve daarop aan Drees, ,,dat het niet de bedoeling der regering is het werven van medewerkers door een inlichtingenorganisatie der overheid te doen samengaan met enige, al is het nog zo bedekte, bedreiging.''

Drees antwoordde dat een dergelijke pressie ,,natuurlijk volstrekt ontoelaatbaar'' zou zijn en zegde een onderzoek toe. Een maand later gaf Drees Van het Reve openhartig inzicht in zijn bevindingen. De studente was inderdaad door de BVD benaderd om inlichtingen te verschaffen over onder meer de communistisch georiënteerde studentenvereniging Pericles. Aanvankelijk ging de studente akkoord met een honorering voor dit werk. ,,Bij de derde ontmoeting heeft zij echter meegedeeld bij nadere overweging toch niet te willen medewerken'', rapporteerde Willem Drees aan de jonge hoogleraar. ,,Zij heeft het geld teruggegeven. Volgens de medewerker van de hierbij betrokken dienst heeft de verbreking van het contact in goede harmonie plaatsgehad.''

Gedurende de Koude Oorlog vonden weliswaar op grote schaal infiltraties van de BVD bij de Communistische Partij Nederland (CPN) plaats, maar een zo duidelijke poging van de BVD om ook tot het studentenmilieu door te dringen is niet eerder aangetoond. Het was bovendien vrij uitzonderlijk dat een premier zich persoonlijk met veiligheidszaken inliet, terwijl de minister van Binnenlandse Zaken daar verantwoordelijk voor was.

    • Tom Rooduijn