Staat onderzoekt risico's bioterreur

De overheid heeft in de laatste twee jaar ruim 1.000 bedrijven gecontroleerd op hun gevoeligheid voor bioterreur. De aanslagen van 11 september 2001 waren de aanleiding voor deze ,,eenmalige inspanning''. Dat heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vandaag bevestigd.

Met bioterreur bedoelt het ministerie aanslagen waarmee in de levensmiddelenketen wordt ingegrepen. Voorbeelden zijn het vergiftigen van voedingsmiddelen of het verspreiden van dierziekten.

In eerste instantie zijn daarbij vooral de risico's van bioterrorisme in ,,de primaire landbouw en de voedselverwerkende industrie'' op een rijtje gezet. De overheid wil zo niet alleen proberen bioterreur te voorkomen, maar ook bekijken hoe een aanslag via voedsel effectief bestreden kan worden.

Na 11 september 2001 is de overheid begonnen te inventariseren wat de kwetsbare punten van Nederland zijn. Een woordvoerder van de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) vertelt dat deze organisatie destijds zelf heeft aangegeven dat er ook rekening moet worden gehouden met de voedselketen.

Het ministerie wil niets zeggen over het soort risico's dat is ontdekt tijdens de inspecties. Een woordvoerder: ,,Ik wil niemand op ideeën brengen.'' Volgens hem is het een ,,breed spectrum aan risico`s''.

Ook LTO wil niets specifieks hierover zeggen: ,,Er is alle aanleiding om die inspecties te doen en om het hoog op de agenda te hebben staan. Maar er is ook alle aanleiding om er niet te veel over te zeggen.''

Volgens het ministerie zijn de controles heel nuttig geweest. Het blijkt vaak simpel te zijn om de gevonden problemen op te lossen en de risico's te verkleinen. De kosten van eventuele aanpassingen die nodig blijken, zijn voor rekening van het bedrijf. Een woordvoerder van het ministerie kon niets zeggen over de hoogte van deze kosten. Landbouworganisatie LTO heeft volgens een woordvoerder hier ook geen concrete cijfers over.

De controles, die uitgevoerd zijn door de Voedsel en Warenautoriteit kwamen bovenop de reguliere inspecties. Het onderzoek is inmiddels bijna afgerond. In het vervolg zullen dit soort controles deel uitmaken van de normale inspecties en tegelijk worden uitgevoerd.

De Nederlandse regering heeft zelf het initiatief genomen voor de risico-inventarisatie. Of andere landen inmiddels ook dit soort controles uitvoeren, kon een woordvoerder niet zeggen.